1.2 Hoe ontstond Volt en door wie?

A:

Volt is opgestart door Andrea Venzon, de op dit moment gekozen president. De inspiratie om dit project te starten kwam na Brexit en de sombere trends van 2016. Op 29 maart 2017, toen artikel 50 in werking trad, was Volt slechts een Facebook-pagina en 5 mensen bereid om de status-quo aan te vechten. Zonder geld, grote namen of politieke steun is Volt nu uitgegroeid tot een beweging van duizenden supporters in elk Europees land. Dit initiatief is gestart omdat reactionaire, populistische tendensen de waarden bedreigen waarin onze leden geloven, en omdat traditionele politieke groeperingen er niet in zijn geslaagd aantrekkelijke en pragmatische antwoorden te geven op de uitdagingen van onze tijd.