1.5 Waar staat de naam "Volt" voor?

A:

Volt is afkomstig van de internationale meeteenheid van elektrische potentieel. We hebben voor deze naam gekozen omdat we nieuwe energie willen brengen in Europa en omdat het ons snelle en efficiënte team volledig vertegenwoordigt. Bovendien stelt het gebruik van een internationaal woord ons in staat om in heel Europa dezelfde naam te behouden.