1. Algemeen

1.1 Waar gaat Volt over?

A:

Volt is een pan-Europese, progressieve beweging die tot doel heeft de manier waarop politiek wordt bedreven te hervormen en te streven naar een verenigde, eerlijke en open Europese Unie die kansen biedt voor iedereen.

1.2 Hoe ontstond Volt en door wie?

A:

Volt is opgestart door Andrea Venzon, de op dit moment gekozen president. De inspiratie om dit project te starten kwam na Brexit en de sombere trends van 2016. Op 29 maart 2017, toen artikel 50 in werking trad, was Volt slechts een Facebook-pagina en 5 mensen bereid om de status-quo aan te vechten. Zonder geld, grote namen of politieke steun is Volt nu uitgegroeid tot een beweging van duizenden supporters in elk Europees land. Dit initiatief is gestart omdat reactionaire, populistische tendensen de waarden bedreigen waarin onze leden geloven, en omdat traditionele politieke groeperingen er niet in zijn geslaagd aantrekkelijke en pragmatische antwoorden te geven op de uitdagingen van onze tijd.

1.3 Wat is Volt van plan?

A:

Volt is een transnationale Europese beweging die zich ten doel stelt om in verschillende Europese landen politieke partijen op te richten die zich kandidaat stellen voor verkiezingen op Europees, nationaal en lokaal niveau onder dezelfde waarden, politieke richtsnoeren en doelstellingen. Bij de oprichting van de beweging is het eerste politieke doel gesteld voor de Europese verkiezingen van 2019. Volt wil zich kandidaat stellen voor verkiezingen in minstens 7 Europese landen. Waarom 7? Want als de beweging erin slaagt 25 leden van het Europees Parlement te kiezen uit 7 Europese landen, kan zij de eerste onafhankelijke fractie in het Europees Parlement oprichten - iets wat niemand ooit heeft bereikt in de geschiedenis van dit continent! Na de Europese verkiezingen zal Volt ook campagne gaan voeren voor nationale en lokale verkiezingen, overal op het continent en daarbuiten!

1.4 Is Volt alleen aanwezig in de lidstaten van de EU?

A:

Nee. Als pan-Europese beweging willen we in elk Europees land aanwezig zijn en ons kandidaat stellen voor de verkiezingen.

1.5 Waar staat de naam "Volt" voor?

A:

Volt is afkomstig van de internationale meeteenheid van elektrische potentieel. We hebben voor deze naam gekozen omdat we nieuwe energie willen brengen in Europa en omdat het ons snelle en efficiënte team volledig vertegenwoordigt. Bovendien stelt het gebruik van een internationaal woord ons in staat om in heel Europa dezelfde naam te behouden.