2.1 Wat wilt u bereiken?

A:

Een verenigd Europa dat waarde hecht aan zijn burgers en inwoners, die in staat zijn hun unieke potentieel te ontplooien en er voortdurend naar streven om samen de hoogste normen te bereiken op het gebied van menselijke, sociale, ecologische en technische ontwikkeling.