Volt

Volt is een pan-Europese, progressieve beweging die staat voor een nieuwe en inclusieve manier van politiek bedrijven en die alle Europese burgers echte verandering wil brengen. Er is een nieuwe pan-Europese aanpak nodig om de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, zoals - onder andere - klimaatverandering, economische ongelijkheid, migratie, internationale conflicten, terrorisme en de gevolgen van de technologische revolutie voor onze werkgelegenheid. Nationale partijen staan machteloos tegenover deze uitdagingen, omdat ze de nationale grenzen overschrijden en door ons Europeanen, als één volk, moeten worden aangepakt. Als transnationale partij zijn wij van mening dat we de Europese bevolking kunnen helpen zich te verenigen, een gedeelde visie en begrip te creëren, goede praktijken uit te wisselen over het hele continent en gezamenlijk beleid te ontwikkelen.

Een nieuwe manier van politiek bedrijven, voor een nieuw millennium.

Geschiedenis

Slechts enkele maanden nadat Volt Europa gecreeerd werd, werd ook Volt België in Juli 2017 gelanceerd ter gelegenheid van een eerste meet-up, geleid door Elisabeth du Parc, een studente die verlangt om Europa opnieuw te verbinden met het lokale niveau door de juiste, progressieve en betrouwbare waarden in plaats te zetten. De beweging werd vervolgens overgenomen door Omri Preiss en Marcela Valkova, die zorgden voor een effectieve en snelle ontwikkeling van het Belgische team door wekelijks evenementen te organiseren in Brussel, Gent, Leuven, Antwerpen, Luik en Louvain-la-Neuve. De intense, en soms zowel in België als in heel Europa controversiële discussies over specifieke thema's tijdens deze 'ronde tafels'. Bovendien werd Volt België-Belgique-Belgien in mei 2018 het 4e nationale hoofdstuk van Volt Europa om een politieke partij te worden. Bovendien is de tak in België blij zichzelf zowel trots Europees als trots Belgisch te mogen noemen, zonder daarom de realiteit van de regionale structuur van ons land te negeren. C-VOX, een goed ingeburgerde beweging in Wallonië, sloot zich in Juli aan bij Volt. Op 28 juli, tijdens de eerste Algemene Vergadering van de partij, worden Arno Sterck en Jean-Yves Huwart verkozen tot co-voorzitters voor respectievelijk Vlaanderen en Wallonië. Brussel wordt bestuurd door Jérémie Lambin en ondersteund door beide co-voorzitters. De Algemene Vergadering van 28 juli, werd gevolgd door een uitgebreide media-aandacht in de drie regio's (Echo, La Libre, De Standaard, La Capitale, ...), evenals een massale werving aan nieuwe leden.

Doelen

Volt richt in verschillende Europese landen politieke partijen op die zich kandidaat stellen voor verkiezingen op Europees, nationaal en lokaal niveau met dezelfde waarden, politieke richtsnoeren en doelstellingen. Ons eerste politieke doel zijn de Europese verkiezingen van 2019 en we streven ernaar om deze verkiezingen uit ten minste zeven Europese landen te laten plaatsvinden. Waarom zeven? Want als de beweging erin slaagt 25 leden van het Europees Parlement te kiezen uit zeven Europese landen, zal zij de eerste verenigde en transnationale partij in het Europees Parlement kunnen vormen - iets wat niemand ooit heeft bereikt in de geschiedenis van dit continent! Na de Europese verkiezingen zal Volt ook campagne gaan voeren voor nationale en lokale verkiezingen, overal op het continent en daarbuiten!

Praat met ons! Feedback, ideeën, en voorstellen zijn welkom.