Download: Volts programma voor het Europees Parlement 2019-2024

Voor het eerst in de geschiedenis voert een Europese beweging campagne voor de Europese verkiezingen met één programma: de Amsterdam-Verklaring. Een visionair en realistisch programma. Volt maakt zich sterk om te leveren wat het belooft en bouwt daarmee aan niets minder dan een nieuw en verbeterd Europa.

In dit programma staat wat Volt wil bereiken in het Europees Parlement. Dit wordt ondersteund door een uitgebreider document, dat nader ingaat op de invulling en hoe we dat willen bereiken. Volt geeft de verzekering dat alle doelen van dit programma in het Europees Parlement kunnen worden uitgewerkt.