Volt definieerde 5+1 fundamentele uitdagingen die we in elk Europees land willen aanpakken. De reden voor 5+1 is dat de eerste 5 uitdagingen aan het nationale niveau zullen worden aangepast om rekening te houden met de lokale realiteit, en dat de +1-uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - identiek zal zijn voor al onze nationale programma's. Die 5 eerste uitdagingen bieden richtlijnen voor alle Volt hoofdstukken en hebben niet alleen betrekking op de Europese bevoegdheden.