Deze uitdaging onderzoekt in welke mate burgers een meer directe invloed kunnen hebben op hun overheid, wat voor informatie overheden moeten publiceren en hoe burgers optimaal geïnformeerd kunnen worden om deel te nemen aan het democratische leven. Dit betekent dat we zoeken naar best practices op het gebied van burgerparticipatie, transparantie, naar manieren om publieke media te structureren en naar benaderingen om onze privacy te waarborgen.