De CR past de door de AV vastgestelde strategie toe en garandeert politieke coherentie binnen al onze nationale teams. In elke nationale team zitten twee vertegenwoordigers.