De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving worden en iedereen een fatsoenlijke levensstandaard bieden. Om onze visie te verwezenlijken, hebben we drie belangrijke hefbomen in het leven geroepen: de wederopbouw van gebieden met economische problemen, de bevordering van leiderschap op het gebied van innovatie, en het aandringen op de omvorming van de EU tot een "sociale unie". Dit vereist innovatieve concepten en beleidsmaatregelen om de bureaucratie terug te dringen, de arbeidsmarkt te versterken, de innovatie in onze economieën nieuw leven in te blazen, te investeren in slimme en duurzame productiviteit en handel, de werkloosheid aan te pakken en een meer verenigd Europees sociaal en belastingstelsel te creëren.