Het Europese project heeft ons continent zeventig jaar vrede en stabiliteit gebracht. De EU is echter geschokt door crises en euroscepsis. Om voort te bouwen op wat is bereikt, ontwikkelt het EUhervormingsteam (1) manieren om de EU-governance te verbeteren door een duidelijke weg van institutionele hervorming naar een federale Europese Unie voor te stellen, en (2) concrete voorstellen voor alle beleidsterreinen.