De Europese, nationale en lokale teams zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten van de beweging. We hebben een matrixstructuur om te zorgen voor een sterke coördinatie en afstemming op deze drie niveaus.