In een onderling verbonden wereld moet Europa zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen, met name op het gebied van klimaatverandering, voedsel- en waterzekerheid, volksgezondheid, migratie en vluchtelingencrises. In overeenstemming met de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 streven we ernaar maatregelen te nemen om armoede uit te bannen, banen te scheppen, een circulaire economie op te bouwen, eerlijke handel te garanderen, middelen van bestaan veilig te stellen en infrastructuur voor duurzame ontwikkeling en groei te bouwen.