Wij geloven in de onvervreemdbare waardigheid van de mens. Dit respect en deze waardering voor ieder mens vormen de kern van ons beleid. Wij geloven dat geen mens hetzelfde is en dat onze diversiteit onze samenleving verrijkt.