Wij vinden dat het individu vrij moet zijn om haar vrijheid te beleven en haar persoonlijkheid te uiten, zolang ze geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders. De persoon is niet alleen een burger, maar ook een particulier, die in staat moet zijn om zijn potentieel buiten de politieke dimensie waar te maken. Bovendien zou de staat er altijd de voorkeur aan moeten geven de burger te informeren en in staat te stellen in plaats van hem te dwingen.