• KWETSBAARHEIDSCONTROLE. Controleer het effect op de zwaksten/die het meest lijden.
  • MILIEUCONTROLE. Zorg ervoor dat het beleid geen schade toebrengt aan het milieu.
  • BEWIJSCONTROLE. Ervoor zorgen dat het voorstel gebaseerd is op bestaande beste praktijken en ondersteund wordt door onderzoek en gegevens.
  • CONTROLE VAN DE FISCALE HOUDBAARHEID. Zorg voor een fiscaal houdbaar beleid.