Volt België kiest nieuw bestuur

Volt België kiest nieuw bestuur

23 apr 2022 16:00:00 UTC

Volt België verkiest nieuwe leiding en bepaalt strategie om Belgische zetels te winnen bij verkiezingen van 2024

> Frans-Duitse Johanna Dirlewanger-Lücke en Duits-Italiaanse Carlo Giovanni Giudice verkozen als co-voorzitters van Volt België 

> Volt België kiest ook nieuwe bestuursleden, een co-voorzitter van de Volt Waardenraad en een lid van het Provinciaal Comité

> Nieuwe beleidspunten goedgekeurd die mee het pad uitstippelen richting de verkiezingen van 2024

Brussel, 23 April 2022 — Volt België heeft een nieuw bestuur verkozen dat werk zal maken van de professionalisering en diversifiëring van de pan-Europese partij, met als doel om op te komen en verkozen te worden bij de verscheidene verkiezingen in 2024.

De in Brussel opgegroeide Johanna Dirlewanger-Lücke en Carlo Giovanni Giudice werden verkozen als co-voorzitters door de leden van Volt die zaterdag aanwezig waren op de Algemene Vergadering die plaatsvond op de Vrije Universiteit Brussel in Elsene en online.

De Duitser Martin Sommer werd verkozen als penningmeester, de Nederlandse Manon Michon als secretaris, en Brusselaar François Rozwadowski als vijfde bestuurslid. Jasper Coosemans uit Antwerpen werd aangesteld als lid van het Provinciaal Comité en Kim L. Smouter uit Nederland als co-voorzitter van de Volt Waardenraad. Allen werden verkozen voor een termijn van twee jaar, met uitzondering van het lid van het Provinciaal Comité (één jaar).

BEGASPRING2022A.jpg

Van links naar rechts: co-voorzitter van Volt Europa Reinier van Lanschot,
co-voorzitters van Volt België Johanna Dirlewanger-Lücke en Carlo Giovanni Giudice

Volt werd opgericht in 2017 als antwoord op de opkomst van populisme en extreem-rechts en groeide sindsdien uit tot een beweging met meer dan 20.000 leden in dertig Europese landen. De partij behaalde zetels in het Europees parlement, de Nederlandse Tweede Kamer en het Bulgaarse parlement. Ze heeft ook vertegenwoordigers in gemeenteraden in Portugal, Zweden, Nederland, Italië, Duitsland en Bulgarije. Volt Europa stelt als duidelijk doel om 25 zetels te winnen bij de Europese verkiezingen van 2024, verspreid over minstens zeven landen waaronder België. Einddoel is het opbouwen van een Europese Federale Republiek.

“We zullen als team samen streven naar waar we in 2024 willen staan: opkomen bij de lokale, Belgische en Europese verkiezingen”, zei Johanna Dirlewanger-Lücke tegen de leden. “En om daar te geraken zullen we actief werken aan onze zichtbaarheid en verkiesbaarheid.”

“In de komende twee jaar zullen we groeien, sterke verkiezingsprogramma’s opstellen, en van de verkiezingen in België in 2024 een gigantisch succes maken voor Volt”, voegde Carlo Giovanni Giudice er aan toe.

Op de Algemene Vergadering werden ook een aantal beleidspunten gepresenteerd en besproken. De thema’s werden uitgewerkt door het beleidsteam van Volt België door middel van een participatief proces waarbij leden hun eigen ideeën en expertise konden aandragen. De leden hebben onder meer voor de volgende punten gestemd: een maandelijkse autoloze zondag in steden met meer dan 50.000 inwoners, kernenergie als deel van onze toekomstige energiemix en een uitwisselingsprogramma tussen de gemeenschappen voor Belgische scholieren vanaf 16 jaar en hun leerkrachten. Samen met de nieuwe politieke visie van Volt België zullen deze thema’s de basis vormen voor de verkiezingsprogramma’s van 2024. De politieke visie kan hier worden geraadpleegd: https://www.voltbelgium.org/vision.

Leden van Volt België en sympathisanten na de verkiezing van het nieuwe bestuur

Over Volt

Volt is ervan overtuigd dat alleen de democratische participatie van alle Europese burgers ons kan klaarstomen voor een duurzame, welvarende en sociaal rechtvaardige toekomst. Volt is actief op alle niveaus − van lokaal tot Europees, als beweging en als partij − om iedereen in Europa een stem te geven. De beweging geeft alle Europese burgers de kans om politiek betrokken te raken. Volt wordt nu vertegenwoordigd over heel Europa: tienduizenden mensen van alle leeftijden en achtergronden doen mee in dertig Europese landen, verdeeld over teams in meer dan honderd steden en met verkozen vertegenwoordigers in Duitsland, Zweden, Bulgarije, Italië, Nederland en Portugal.

Verdere informatie: 

www.voltbelgie.org
www.twitter.com/voltbelgium
www.instagram.com/voltbelgium
www.facebook.com/voltbelgium

Mediaverzoeken:

Johanna Dirlewanger-Lücke
johanna.dirlewanger-lucke@volteuropa.org

Carlo Giovanni Giudice
carlogiovanni.giudice@volteuropa.org
Tel. +32 49785 1105

Download hier een kopie van het persbericht: