Rise for Climate demonstratie

Rise for Climate demonstratie

5 jul 2023 18:27:46 UTC
BE-rise3

> Volt België neemt deel aan Rise for Climate-demonstratie
en roept op tot actie om Natuurherstelwet te redden

Op 29 juni namen leden van Volt deel aan een demonstratie georganiseerd door Rise for Climate Belgium. De protestactie vond plaats als reactie op de dreigende afwijzing van de wet inzake natuurherstel door het Europees Parlement. Bovendien stond de klimaatcrisis helemaal niet op de agenda van de top van de Europese Raad op 29 en 30 juni. De betoging bracht vertegenwoordigers samen van verschillende organisaties, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Groenen, Extinction Rebellion, House of Compassion, You are Nature Brussels, Stop Ecocide Belgium, Students in Transition, Espirito Mundo, Attac Bruxelles 2, Tout Autre Chose, 350.org en L’Agora des Habitants de la Terre.

Volt co-voorzitter Carlo Giudice hield daarbij een toespraak waarin hij het Europees Parlement opriep om "de voedselzekerheid te waarborgen en vóór de wet inzake natuurherstel te stemmen". Hij benadrukte dat we ons bevinden in een tijdperk van de "zesde golf van massa-extinctie", die mede veroorzaakt wordt door “menselijk handelen” in plaats van alleen door natuurlijke verschijnselen:

"Anders dan tegenstanders van de wet beweren, brengt deze wet de voedselproductie níét in gevaar. In werkelijkheid is zelfs het tegenovergestelde waar: het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van ecosystemen blijven in een alarmerend tempo doorgaan en vormen een bedreiging voor ons leven, de economie en het klimaat. Tot op heden hebben genomen maatregelen te weinig resultaat opgeleverd. De vrijwillige doelstelling van de Europese Unie om tegen 2020 ten minste 15% van de aangetaste ecosystemen te herstellen werd niet gehaald. Deze wet is noodzakelijk om beschadigde watergebieden, rivieren, bossen en landbouw-ecosystemen te herstellen en de impact van de landbouw op klimaatverandering te verminderen."

BE-riseforclimate2

Ook wetenschappers en wetenschapsvoorlichters waren aanwezig bij de actie, en er werden toespraken gehouden door Dr. Noël C. Baker van de European Geosciences Union en Esther Bollendorff van Climate Action Network Europe. Philippe Lamberts van de Europese Groenen bracht ook een boodschap aan de 27 lidstaten van de EU. Als droevige herinnering aan de zware strijd waar we momenteel voor staan, werden door Anne Theisen van Rise for Climate portretten getoond van milieuactivisten die wereldwijd bedreigd, gevangen gezet en vermoord zijn.

Samen met alle andere organisaties die aanwezig waren, roepen wij de EU op om het non-proliferatieverdrag inzake fossiele brandstoffen goed te keuren. Bovendien pleit Volt voor aanzienlijke investeringen op Europees én lokaal niveau ter verbetering van digitale, groene en harde infrastructuur om inclusieve en duurzame economische groei mogelijk te maken die voor iedereen werkt. Lees meer over ons verkiezingsprogramma 2024 op onze website.

Er zijn nog slechts enkele weken om de leden van het Europees Parlement ervan te overtuigen de wet inzake natuurherstel te steunen en hun verantwoordelijkheid te nemen voor de planeet en de burger. We hebben geen nood aan bange politici, die schrik hebben om hun handen vuil te maken. Waar we wel nood aan hebben, is aan politici en beleidsmakers met ambitie en durf.

Veel tijd rest er niet meer om hen te overtuigen, maar als we samen roepen hoe belangrijk deze wet is, dan zullen de politici naar ons luisteren. Als we samen stappen vooruit zetten, als Europa en als Europeanen, dan hebben we nog steeds een kans!

Over Volt

Volt is er van overtuigd dat alleen democratische participatie van alle burgers in Europa ons kan Volt is ervan overtuigd dat alleen de democratische participatie van alle Europese burgers ons kan klaarstomen voor een duurzame, welvarende en sociaal rechtvaardige toekomst. Volt is actief op alle niveaus − van lokaal tot Europees, als beweging en als partij − om iedereen in Europa een stem te geven. De beweging geeft alle Europese burgers de kans om politiek betrokken te raken. Volt wordt nu vertegenwoordigd over heel Europa: tienduizenden mensen van alle leeftijden en achtergronden doen mee in dertig Europese landen, verdeeld over teams in meer dan honderd steden en met verkozen vertegenwoordigers in Duitsland, Zweden, Bulgarije, Italië, Nederland en Portugal.

Verdere informatie: 

Mediaverzoeken:

Johanna Dirlewanger-Lücke
johanna.dirlewanger-lucke@volteuropa.org

Carlo Giovanni Giudice
carlogiovanni.giudice@volteuropa.org
Tel. +32 49785 1105