In tijden van transformatie moeten de regeringen zich aanpassen om iedere burger in staat te stellen volledig deel te nemen aan en bij te dragen aan de samenleving, en te zorgen voor maximale sociale integratie en mobiliteit. Slimme staten moeten nieuwe instrumenten invoeren om het vertrouwen van hun burgers te winnen door middel van verantwoordingsplichtig, transparant en efficiënt bestuur. We zullen investeren in onze gemeenschappelijke toekomst, met inbegrip van het opzetten van innovatieve onderwijssystemen, hoogwaardige gezondheidszorg en effectieve justitie. Samen zullen we technologie gebruiken voor gemeenschappelijke welvaart.