Burgers en ingezetenen van de EU moeten gelijke rechten en kansen worden gegarandeerd en de mensenrechten moeten worden geëerbiedigd en toegepast! Om dat te bereiken, willen we beleid invoeren dat alle soorten ongelijkheden en discriminatie aanpakt, armoede verlicht en toegang biedt tot basisbehoeften. Het allerbelangrijkste is dat niemand achterblijft! Deze beleidsmaatregelen omvatten: het overbruggen van de genderkloof tegen 2025, het waarborgen van gelijke rechten voor iedereen en het uitbannen van dakloosheid in Europa.