Principes

  • Innovatie: Wij geloven dat we in een voortdurend evoluerende samenleving nieuwe oplossingen moeten uitproberen - innovatie is op zichzelf te allen tijde een waarde waar we naar moeten streven.
  • Efficiëntie: Als interne administratieve waarde zijn wij van mening dat elke vorm van afval moet worden teruggedrongen. Een staat moet de hem toevertrouwde middelen honoreren en de tijd en middelen van de burgers te allen tijde honoreren.
  • Luisteren: Als we met elkaar en met burgers omgaan, luisteren we eerst. Dan proberen we ze te begrijpen door onszelf in hun schoenen te zetten.
  • Op zoek naar een bewijs-gebaseerde oplossing: Bij het aangaan van een beleidsdebat zoeken we naar een oplossing die werkt op basis van bewijs en feiten. We schrijven een constructieve benadering van beleidsvorming, wat betekent dat we specifieke beleidsvoorstellen steunen waarvan we geloven dat ze bijdragen aan onze visie op de samenleving. Of we nu in de regering zitten of in de oppositie, we zullen rekening houden met de voorstellen van andere partijen. We zullen ons nooit tegen anderen verzetten om ze tegen te houden of om politieke punten te bemachtigen.
  • Respect: Wij geloven in onze visie, waarden en ideeën. Wij zijn echter ook van mening dat het beste resultaat kan worden bereikt door een respectvolle confrontatie van verschillende ideeën. U zult ons nooit horen beledigen of aanvallen, om geen enkele reden, op andere politieke partijen.
  • Macht hebben is niet van belang voor ons: We zitten in de politiek om uitdagingen aan te gaan waarmee onze samenlevingen wordt geconfronteerd, om oplossingen te bieden aan burgers, om een toekomst op te bouwen waarin Wij geloven in strikt beperkte termen en geloven dat niemand meer dan één politieke machtspositie mag bekleden.
  • Opbouwen van leiderschapscapaciteiten: Wij geloven dat echte verandering alleen kan plaatsvinden als mensen samenwerken. Daarom geloven wij in het ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten op alle niveaus: van de formele topfuncties van Volt tot de vrijwilligers en de burgers die zij bereiken. Door voortdurend leiders op te leiden en periodiek te laten veranderen, zorgt Volt ervoor dat het niet afhankelijk is van één individu, maar dat het zijn kracht vindt in zijn collectieve vermogen tot actie. Ook is Volt van mening dat burgers, door te investeren in de samenleving, zelf hun eigen capaciteit moeten opbouwen om de uitdagingen waar zij voor staan aan te pakken en zich als actieve en krachtige tegenhangers met de overheid moeten engageren.