Inkomsten

Vanaf de laatste dag van elk kwartaal

 • Crowdfunding
 • Privé donors
 • Zakelijke donors
 • Publieke subsidies

Uitgaven

Vanaf de laatste dag van elk kwartaal

 • Evenementen
 • HR & opleidingen
 • Rechtskundig
 • Marketing
 • hulpprogramma's

Donatiebeleid

Bij Volt zetten we ons in voor transparantie en hoge ethische normen als het gaat om de behandeling van donaties
 1. Bij donaties gaat het om fondsen of donaties in natura.
 2. Gedurende het hele donatieproces en tot het moment waarop het donatieproces is afgerond, wordt de entiteit die aan Volt Europa doneert niet beschouwd als een donor van Volt Europa.
 3. Volt Europa verbindt zich ertoe alleen donaties te ontvangen van donoren die niet in strijd zijn met of een bedreiging vormen voor het doel en de ethiek van Volt Europa.
 4. Iedereen kan een donatie doen aan Volt Europa.
 5. Volt Europa behoudt zich het recht voor om elke donatie af te wijzen, zonder opgave van redenen, en de donatie binnen een termijn van 20 werkdagen aan de schenker terug te geven, waardoor de administratiekosten voor deze transactie worden verminderd.
 6. De ontvangen fondsen zijn donaties aan de rechtspersoon "Volt Europa A.S.B.L.". De vereniging is vernoemd naar onze vroegere naam, en we zijn bezig met de rebranding ervan.
 7. De rekeningen van deze juridische entiteit worden opgevolgd door onze penningmeesters.
 8. Indien de donatie van een organisatie het cumulatieve bedrag van 3.000 EUR binnen een jaar op een gegeven moment overschrijdt, zal Volt Europa de schenker hiervan op de hoogte stellen en 20 werkdagen na de kennisgeving en de naam van de donateur bekendmaken op haar website en andere communicatie.
 9. Als de schenker het niet eens is met regel 8, wordt het bedrag teruggestort op de rekening van de schenker, waardoor de administratiekosten voor deze transactie worden verlaagd.
 10. Indien Volt Europa in een later stadium kennis krijgt van activiteiten van schenkers die in strijd zijn met of een bedreiging vormen voor de doelstellingen en de ethiek van Volt Europa, behoudt Volt Europa zich het recht voor de donatie terug te geven en de schenker van de lijst van donoren van Volt Europa te schrappen.
 11. Als de schenker een verklaring en een link aan de lijst van schenkers van Volt Europa wil toevoegen en Volt Europa ermee instemt, kunnen de verklaring en de link op de website van Volt Europa en op andere mededelingen worden gepubliceerd.