Vernieuwend.
Duurzaam.
Europees.

… stemmen op morgen, niet op gisteren.
De uitdagingen van de 21e eeuw los je niet op met de ideeën van gisteren. België alleen kan de klimaatverandering niet tegengaan of de vluchtelingencrisis oplossen.
Het is tijd voor nieuwe ideeën die passen bij de 21e eeuw, door te luisteren naar alle generaties en te investeren in jonge mensen in heel Europa.

Het is tijd voor Europa

Volt is het positieve alternatief in de politiek en werkt aan een modern en voortvarend Europa voor allen.

Miljoenen Europeanen hebben ons al beloond met een stem op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Wij zijn de allereerste pan-Europese politieke partij met meer dan 20.000 leden en meer dan 100 volksvertegenwoordigers in landen als Nederland, Duitsland, Portugal, Bulgarije en Italië.

Ons streven is een krachtig en verenigd Europa dat bestand is tegen zij die onze democratische verworvenheden willen ondermijnen.

Samen zijn wij generatie Europa.
BE-electionmap

Wat vinden wij?

Onze top tien prioriteiten

voor de federale en regionale verkiezingen van 2024, werden tijdens ons winterpreferendum ingestemd. Via deze democratische basisoefening hebben we ons verkiezingsprogramma vorm kunnen geven.

^
 1. Belgische & regionale infrastructuur en connectiviteit, met nadruk op investeringen in groene infrastructuur
 2. Mobiliteit en openbaar vervoer
 3. Rechtvaardige belastingen
 4. Energietransitie
 5. Een gemeenschappelijke Europese defensiemacht (federaal)
  Het onderwijs van de toekomst (regionaal)
 6. Mitigatie van klimaatverandering
 7. Gelijke kansen voor iedereen
 8. Electorale hervorming (federaal)
  Huisvesting & ruimtelijke planning (regionaal)
 9. Strategische uitbreiding van EU bevoegdheden
 10. Meer burgerparticipatie & -inspraak